Sundell, Lappi test Kaipolanvuori 12.8.2009 - Printsport